بهترین پارک های شهر لندن

بهترین پارک های لندن

فهرست

1. پارک هاید:2. پارک پادشاهان:3. پارک ریچموند:4. پارک سنت جیمز:5. پارک ویکتوریا:6. پارک گرینویچ:7. پارک همستید هلث:8. پارک کلافام کامن:9. پارک لیولی رجیونال:10. پارک باترسی:
1.

پل تاور لندن

پل تاور لندن

پل تاور یک پل معلق و متحرک در لندن است و از سال 1886 تا 1894 ساخته شده است. این پل کنار رود Thames قرار گرفته است و نماد شهر